7Luck_thiet_ke_Website_chuyen_nghiep_gia_tot_Slide-web2
7Luck_thiet_ke_Website_chuyen_nghiep_gia_tot_Slide-web
7LUCK Website

Dự án thiết kế
7LUCK Website

Dịch vụ

Thiết kế Website:

Thiết kế giao diện Website

Khách hàng

Mr. Dũng

Thời gianNăm 2019

Ý tưởng

7Luck Event & Media – Nhà kiến tạo ý tưởng, tổ chức và sản xuất sự kiện chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam. Tiên phong, sáng tạo và luôn mở lối đi riêng bằng những ý tưởng độc đáo và ấn tượng hoàn toàn “Tailor Made” theo yêu cầu của khách hàng.

Ý tưởng
7Luck_thiet_ke_Website_chuyen_nghiep_gia_tot_10
7Luck_thiet_ke_Website_chuyen_nghiep_gia_tot_1
7Luck_thiet_ke_Website_chuyen_nghiep_gia_tot_2
7Luck_thiet_ke_Website_chuyen_nghiep_gia_tot_9
7Luck_thiet_ke_Website_chuyen_nghiep_gia_tot_3
7Luck_thiet_ke_Website_chuyen_nghiep_gia_tot_6
7Luck_thiet_ke_Website_chuyen_nghiep_gia_tot_12
7Luck_thiet_ke_Website_chuyen_nghiep_gia_tot_11
7Luck_thiet_ke_Website_chuyen_nghiep_gia_tot_7
7Luck_thiet_ke_Website_chuyen_nghiep_gia_tot_8
 • 7Luck_thiet_ke_Website_chuyen_nghiep_gia_tot_1
 • 7Luck_thiet_ke_Website_chuyen_nghiep_gia_tot_2
 • 7Luck_thiet_ke_Website_chuyen_nghiep_gia_tot_3
 • 7Luck_thiet_ke_Website_chuyen_nghiep_gia_tot_5
 • 7Luck_thiet_ke_Website_chuyen_nghiep_gia_tot_6
 • 7Luck_thiet_ke_Website_chuyen_nghiep_gia_tot_7
 • 7Luck_thiet_ke_Website_chuyen_nghiep_gia_tot_8
 • 7Luck_thiet_ke_Website_chuyen_nghiep_gia_tot_9
 • 7Luck_thiet_ke_Website_chuyen_nghiep_gia_tot_10
 • 7Luck_thiet_ke_Website_chuyen_nghiep_gia_tot_11
 • 7Luck_thiet_ke_Website_chuyen_nghiep_gia_tot_12
 • 7Luck_thiet_ke_Website_chuyen_nghiep_gia_tot_13
 • 7Luck_thiet_ke_Website_chuyen_nghiep_gia_tot_14
 • 7Luck_thiet_ke_Website_chuyen_nghiep_gia_tot_15
 • 7Luck_thiet_ke_Website_chuyen_nghiep_gia_tot_16
 • 7Luck_thiet_ke_Website_chuyen_nghiep_gia_tot_17
 • 7Luck_thiet_ke_Website_chuyen_nghiep_gia_tot_18
 • 7Luck_thiet_ke_Website_chuyen_nghiep_gia_tot_19
 • 7Luck_thiet_ke_Website_chuyen_nghiep_gia_tot_20
 • 7Luck_thiet_ke_Website_chuyen_nghiep_gia_tot_21
 • 7Luck_thiet_ke_Website_chuyen_nghiep_gia_tot_22
 • 7Luck_thiet_ke_Website_chuyen_nghiep_gia_tot_23
 • 7Luck_thiet_ke_Website_chuyen_nghiep_gia_tot_24
 • 7Luck_thiet_ke_Website_chuyen_nghiep_gia_tot_25
 • 7Luck_thiet_ke_Website_chuyen_nghiep_gia_tot_26
 • 7Luck_thiet_ke_Website_chuyen_nghiep_gia_tot_27
 • 7Luck_thiet_ke_Website_chuyen_nghiep_gia_tot_28
 • 7Luck_thiet_ke_Website_chuyen_nghiep_gia_tot_29
 • 7Luck_thiet_ke_Website_chuyen_nghiep_gia_tot_30
 • 7Luck_thiet_ke_Website_chuyen_nghiep_gia_tot_31
 • 7Luck_thiet_ke_Website_chuyen_nghiep_gia_tot_32
 • 7Luck_thiet_ke_Website_chuyen_nghiep_gia_tot_33

Khách hàng đề tặng

quote icon

Một Agency có tâm và nhiệt huyết cũng như tài năng. Cám ơn Gora Creative đã giúp 7Luck có một bộ nhận diện thương hiệu rất đẹp và ấn tượng. Chúc Gora nhiều thành công và phát triển vững mạnh nhé.

Mr. Dũng / 7LUCK, 7LUCK Website