thiet_ke_in_brochure_poster_standee_namecard_re_dep_AgentHai_slide01
thiet_ke_in_brochure_poster_standee_namecard_re_dep_AgentHai_slide02
Agent Hai POSM

Dự án thiết kế
Agent Hai POSM

Dịch vụ

Thiết kế Tờ rơi, Poster

Thiết kế Brochure, Standee Quảng cáo

Khách hàng

Mr. Hải Đặng

Thời gian2017- 2018

Ý tưởng

Agent Hai là công ty cung cấp dịch vụ tư vấn giáo dục và định cư tại Úc một cách chuyên nghiệp, đáng tin cậy. Chúng tôi thiết kế brochure, standee và thiết kế tờ rơi với style hiện đại, trẻ trung và năng động. Chúng tôi cũng có dịch vụ in nhanh tờ rơi, in nhanh brochure để đáp ứng nhu cầu cho các hội thảo chuyên ngành.

Ý tưởng
thiet_ke_in_brochure_poster_standee_namecard_re_dep_AgentHai_01
thiet_ke_in_brochure_poster_standee_namecard_re_dep_AgentHai_02
thiet_ke_in_brochure_poster_standee_namecard_re_dep_AgentHai_03
thiet_ke_in_brochure_poster_standee_namecard_re_dep_AgentHai_04
thiet_ke_in_brochure_poster_standee_namecard_re_dep_AgentHai_05
thiet_ke_in_brochure_poster_standee_namecard_re_dep_AgentHai_06
thiet_ke_in_brochure_poster_standee_namecard_re_dep_AgentHai_07
thiet_ke_in_brochure_poster_standee_namecard_re_dep_AgentHai_08
thiet_ke_in_brochure_poster_standee_namecard_re_dep_AgentHai_09
thiet_ke_in_brochure_poster_standee_namecard_re_dep_AgentHai_10
thiet_ke_in_brochure_poster_standee_namecard_re_dep_AgentHai_11
thiet_ke_in_brochure_poster_standee_namecard_re_dep_AgentHai_12
thiet_ke_in_brochure_poster_standee_namecard_re_dep_AgentHai_13
thiet_ke_in_brochure_poster_standee_namecard_re_dep_AgentHai_14
thiet_ke_in_brochure_poster_standee_namecard_re_dep_AgentHai_15
thiet_ke_in_brochure_poster_standee_namecard_re_dep_AgentHai_16

Khách hàng đề tặng

quote icon

Mình rất hài lòng về khả năng sáng tạo và dịch vụ tận tâm của Gora Creative. Gora đã hoàn thành thiết kế trang web của mình đúng thời hạn, đồng thời tận tình hướng dẫn mình trong việc hoàn thiện nội dung của trang web. Mình tin tưởng nên đã yêu cầu Gora giúp mình thiết kế và in ấn lại danh thiếp của công ty luôn."

Mr. Hải Đặng / Agent Hai