HoangLong_thiet_ke_Logo_chuyen_nghiep_gia_tot_Slide2
HoangLong_thiet_ke_Logo_chuyen_nghiep_gia_tot_Slide
Hoàng Long Orchid

Dự án thiết kế
Hoàng Long Orchid

Dịch vụ

Thiết kế Hệ thống nhận diện:

Logo, Namecard, Bao thư, Letterhead, Tag,…

Khách hàng

Thời gian2019

Ý tưởng

Biểu tượng nhấn của logo là hoa Lan Hồ Điệp được cách điệu thành các đường nét hình học đẹp mắt, hoặc vẽ lại dáng hoa trong tự nhiên hài hòa  tạo thành một biểu tượng độc đáo và duy nhất của thương hiệu.

Ý tưởng
HoangLong_thiet_ke_Logo_chuyen_nghiep_gia_tot_1
HoangLong_thiet_ke_Logo_chuyen_nghiep_gia_tot_2
HoangLong_thiet_ke_Logo_chuyen_nghiep_gia_tot_3
HoangLong_thiet_ke_Logo_chuyen_nghiep_gia_tot_4
HoangLong_thiet_ke_Logo_chuyen_nghiep_gia_tot_10
HoangLong_thiet_ke_Logo_chuyen_nghiep_gia_tot_11
HoangLong_thiet_ke_Logo_chuyen_nghiep_gia_tot_5
HoangLong_thiet_ke_Logo_chuyen_nghiep_gia_tot_9
HoangLong_thiet_ke_Logo_chuyen_nghiep_gia_tot_8
HoangLong_thiet_ke_Logo_chuyen_nghiep_gia_tot_13
HoangLong_thiet_ke_Logo_chuyen_nghiep_gia_tot_6
HoangLong_thiet_ke_Logo_chuyen_nghiep_gia_tot_7
HoangLong_thiet_ke_Logo_chuyen_nghiep_gia_tot_12
HoangLong_thiet_ke_Logo_chuyen_nghiep_gia_tot_Feature-Image