G02_thiet_ke_thiep_cuoi_re_dep_gia_tot_slide2
G02_thiet_ke_thiep_cuoi_re_dep_gia_tot_slide1
Green Leaves 02

Thiết kế và In ấn
Green Leaves 02

Dịch vụ

Thiết kế thiệp cưới theo bộ

Thay tên và thông tin miễn phí

In chất liệu sang trọng

Khách hàng

Gora Wedding

Thời gianNăm 2020

Ý tưởng

Thiết kế bộ thiệp cưới Green Leaves nhẹ nhàng và trong trẻo cho lễ cưới những ngày đầu năm.

In ấn thiệp cưới với chất liệu sang trọng cho ra thành phẩm hoàn hảo.

Ý tưởng
G02_thiet_ke_thiep_cuoi_re_dep_gia_tot_1
G02_thiet_ke_thiep_cuoi_re_dep_gia_tot_2
G02_thiet_ke_thiep_cuoi_re_dep_gia_tot_3
G02_thiet_ke_thiep_cuoi_re_dep_gia_tot_4
G02_thiet_ke_thiep_cuoi_re_dep_gia_tot_5
G02_thiet_ke_thiep_cuoi_re_dep_gia_tot_6
G02_thiet_ke_thiep_cuoi_re_dep_gia_tot_9
G02_thiet_ke_thiep_cuoi_re_dep_gia_tot_MK-