Slide-Thiep-8-3-b
Slide-Thiep-8-3-a
Thiệp 8/3

Dự án thiết kế
Thiệp 8/3

Dịch vụ

Thiết kế hệ thống nhận diện: Logo, Namecard, Letter Head, Envelope

Folder, Voucher, Standee, Brochure

Thiết kế thiệp chúc mừng, thiệp tri ân

Khách hàng

Nhiều khách hàng

Thời gianNăm 2012 - 2014

Ý tưởng

Ngày phụ nữ quốc tế 8 tháng 3 hàng năm là ngày được nhiều người trông đợi để tôn vinh, đánh giá cao và tình yêu đối với phụ nữ. Bằng những thiết kế thiệp độc đáo và nữ tính, chúng tôi giúp truyền đạt những tình cảm đó.

Ý tưởng
8-3-card-www.gillyvu.vn-2
8-3-card-www.gillyvu.vn-3
8-3-card-www.gillyvu.vn-10
8-3-card-www.gillyvu.vn-11
8-3-card-www.gillyvu.vn-12
8-3-card-www.gillyvu.vn-13