Slide-Thiep-chuc-mung-2
Slide-Thiep-chuc-mung-1
Thiệp Chúc Mừng

Dự án thiết kế
Thiệp Chúc Mừng

Dịch vụ

Thiết kế thiệp mừng thôi nôi, cưới hỏi

Thiết kế thiệp phòng khách sạn

Thiết kế thiệp chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới…

Khách hàng

Nhiều khách hàng

Thời gianNăm 2012 - 2014

Ý tưởng

Các loại thiệp chúc mừng thường được trao cho nhau trong những dịp đặc biệt như Sinh nhật, Giáng sinh hoặc những ngày lễ khác như Tết, Cưới Hõi hoặc thiệp chúc ngủ ngon tại khách sạn để chuyển tải những thông điệp và tình cảm khác nhau. 

Ý tưởng
Greeting-card-www.gillyvu.vn-14
Greeting-card-www.gillyvu.vn-13
Greeting-card-www.gillyvu.vn-15
Greeting card www.gillyvu.vn 6
Greeting-card-www.gillyvu.vn-3
Greeting-card-www.gillyvu.vn-7
Greeting-card-www.gillyvu.vn-8
Greeting-card-www.gillyvu.vn-9
Greeting-card-www.gillyvu.vn-10
Greeting-card-www.gillyvu.vn-11
Greeting-card-www.gillyvu.vn-12
Golden-buffalo-www.gillyvu.vn-12
Mid autumn www.gillyvu.vn 1.jpg
Mid-autumn-www.gillyvu.vn-2
Mid-autumn-www.gillyvu.vn-3
Mid-autumn-www.gillyvu.vn-4
Mid-autumn-www.gillyvu.vn-5