Vinamachines_thiet_ke_website_chuyen_nghiep_gia_tot_Slide-web2
Vinamachines_thiet_ke_website_chuyen_nghiep_gia_tot_2Slide-web2
Vinamachines

Dự án thiết kế
Vinamachines

Dịch vụ

Thiết kế Website:

Thiết kế giao diện Website

Khách hàng

Mr. Hưng

Thời gianNăm 2015

Ý tưởng

Vinamachines chuyên gia công cắt laser CNC công nghệ cao và cung cấp máy cắt laser CNC Trumpf đã qua sử dụng uy tín, chất lượng. Vì thế, giao diện của website phải mang tính hiện đại, vừa không kém phần thẩm mỹ và tinh tế.

Ý tưởng
Vinamachines_thiet_ke_website_chuyen_nghiep_gia_tot_10
Vinamachines_thiet_ke_website_chuyen_nghiep_gia_tot_13
Vinamachines_thiet_ke_website_chuyen_nghiep_gia_tot_3
Vinamachines_thiet_ke_website_chuyen_nghiep_gia_tot_7
Vinamachines_thiet_ke_website_chuyen_nghiep_gia_tot_6
Vinamachines_thiet_ke_website_chuyen_nghiep_gia_tot_1
Vinamachines_thiet_ke_website_chuyen_nghiep_gia_tot_9
Vinamachines_thiet_ke_website_chuyen_nghiep_gia_tot_5
Vinamachines_thiet_ke_website_chuyen_nghiep_gia_tot_2
Vinamachines_thiet_ke_website_chuyen_nghiep_gia_tot_12
Vinamachines_thiet_ke_website_chuyen_nghiep_gia_tot_8
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9