thiet-ke-in-an-logo-re-dep-aixana-slide1
thiet-ke-in-an-logo-re-dep-aixana-slide2
AIXANA

Dự án thiết kế
AIXANA

Dịch vụ

Thiết kế hệ thống nhận diện

Thiết kế Logo

Khách hàng

Thời gianNăm 2018

Ý tưởng

Thiết kế logo AIXANA. Bên cạnh thiết kế logo, chúng tôi cũng thiết kế toàn bộ hệ thống nhận diện mà thiết kế logo là phần quan trọng nhất.

Ý tưởng
thiet-ke-in-an-logo-re-dep-aixana1
thiet-ke-in-an-logo-re-dep-aixana2
thiet-ke-in-an-logo-re-dep-aixana3
thiet-ke-in-an-logo-re-dep-aixana4
thiet-ke-in-an-logo-re-dep-aixana5
thiet-ke-in-an-logo-re-dep-aixana6
thiet-ke-in-an-logo-re-dep-aixana7
thiet-ke-in-an-logo-re-dep-aixana8
thiet-ke-in-an-logo-re-dep-aixana9
thiet-ke-in-an-logo-re-dep-aixana10