thiet-ke-logo-re-dep-kool-kolor-slide-1
thiet-ke-logo-re-dep-kool-kolor-slide-2
KOOL KOLOR

Dự án thiết kế
KOOL KOLOR

Dịch vụ

Thiết kế hệ thống nhận diện

Thiết kế Logo

Khách hàng

Thời gianNăm 2018

Ý tưởng

Thiết kế logo KOOL KOLOR. Bên cạnh thiết kế logo, chúng tôi cũng thiết kế toàn bộ hệ thống nhận diện mà thiết kế logo là phần quan trọng nhất.

Ý tưởng
thiet-ke-logo-re-dep-kool-kolor-1
thiet-ke-logo-re-dep-kool-kolor-2
thiet-ke-logo-re-dep-kool-kolor-3
thiet-ke-logo-re-dep-kool-kolor-4
thiet-ke-logo-re-dep-kool-kolor-5
thiet-ke-logo-re-dep-kool-kolor-6
thiet-ke-logo-re-dep-kool-kolor-7
thiet-ke-logo-re-dep-kool-kolor-8
thiet-ke-logo-re-dep-kool-kolor-9
thiet-ke-logo-re-dep-kool-kolor-10