Slide-1-ANP
Slide-2-ANP
An Nhat Phat

Dự án thiết kế
An Nhat Phat

Dịch vụ

Thiết kế Hệ thống nhận diện: Logo, Name card

Khách hàng

Mr. Thanh

Thời gianNăm 2015

Ý tưởng

An Nhật Phát là một công ty thiết kế và thi công trang trí nội thất. Họ muốn logo có hình dạng hình học mạnh mẽ và ấn tượng. Chúng tôi lay around với nhiều phương án khác nhau và cuối cùng, chúng tôi chọn thiết kế ấn tượng nhất và đơn giản nhất.

Ý tưởng
ANP-www.gillyvu.vn-5
ANP-www.gillyvu.vn-4
ANP-www.gillyvu.vn-3
ANP-www.gillyvu.vn-2
ANP-Feature-Image-2