thiet_ke_thuong_hieu_logo_dep_angellove_slide01
thiet_ke_thuong_hieu_logo_dep_angellove_slide02
Angellove

Dự án thiết kế logo
Angellove

Dịch vụ

Thiết kế Logo

Thiết kế Nhận diện thương hiệu

Khách hàng

Mr. Han & Ms. Dung

Thời gianNăm 2020

Ý tưởng

Thiết kế logo Angellove thuộc vực spa cung cấp các dịch vụ chăm sóc bé từ 0 – 2 tuổi và mẹ bầu trước và sau sinh. Chúng tôi cung cấp dịch vụ thiết kế logo, thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu với sự thẩm mỹ, sáng tạo và độc đáo cho mọi nhãn hàng.

Ý tưởng
thiet_ke_thuong_hieu_logo_dep_angellove_01
thiet_ke_thuong_hieu_logo_dep_angellove_02
thiet_ke_thuong_hieu_logo_dep_angellove_03
thiet_ke_thuong_hieu_logo_dep_angellove_04
thiet_ke_thuong_hieu_logo_dep_angellove_05
thiet_ke_thuong_hieu_logo_dep_angellove_06
thiet_ke_thuong_hieu_logo_dep_angellove_07
thiet_ke_thuong_hieu_logo_dep_angellove_08
thiet_ke_thuong_hieu_logo_dep_angellove_09
thiet_ke_thuong_hieu_logo_dep_angellove_10
thiet_ke_thuong_hieu_logo_dep_angellove_11
thiet_ke_thuong_hieu_logo_dep_angellove_12
thiet_ke_thuong_hieu_logo_dep_angellove_13