thiet_ke_in_hop_bao_bi_re_dep_CaGaiLeo_ThuongHao_slide01
thiet_ke_in_hop_bao_bi_re_dep_CaGaiLeo_ThuongHao_slide02
Bao bì Cà Gai Leo Thương Hảo

Dự án thiết kế
Bao bì Cà Gai Leo Thương Hảo

Dịch vụ

Thiết kế hộp, thiết kế bao bì
In ấn hộp giấy

Khách hàng

Mr. Ngọc

Thời gianNăm 2016

Ý tưởng

Thương Hảo là thương hiệu Trà thảo dược được chiết xuất 100% từ cà gai leo. Thiết kế hộp có màu sắc tươi mát, tự nhiên. Ngoài thiết kế hộp, chúng tôi cũng có dịch vụ in ấn hộp giấy với màu sắc đẹp và chất lượng gia công cao.

Ý tưởng
thiet_ke_in_hop_bao_bi_re_dep_CaGaiLeo_ThuongHao_1
thiet_ke_in_hop_bao_bi_re_dep_CaGaiLeo_ThuongHao_2
thiet_ke_in_hop_bao_bi_re_dep_CaGaiLeo_ThuongHao_3
thiet_ke_in_hop_bao_bi_re_dep_CaGaiLeo_ThuongHao_4
thiet_ke_in_hop_bao_bi_re_dep_CaGaiLeo_ThuongHao_5
thiet_ke_in_hop_bao_bi_re_dep_CaGaiLeo_ThuongHao_6