Donapharm_thiet_ke_baobi_chuyen_nghiep_gia_tot_2slide
Donapharm_thiet_ke_baobi_chuyen_nghiep_gia_tot_4slide
Hộp giấy và tem nhãn Dona Pharm

Thiết kế và In ấn
Hộp giấy và tem nhãn Dona Pharm

Dịch vụ

Thiết kế và in ấn

Hộp giấy

Tem nhãn

Khách hàng

Ms. Hạnh

Thời gianNăm 2020

Ý tưởng

Công ty Đông Nam Dược Gia Lai (Dona Pharm) ra đời với khát vọng đưa mảnh đất Tây Nguyên trở thành trung tâm sản xuất dược liệu, dược phẩm hàng đầu quốc gia và khu vực Đông Nam Á. Thiết kế hộp và tem nhãn có màu sắc tươi mát, tự nhiên. Ngoài thiết kế, chúng tôi cũng có dịch vụ in ấn hộp giấy và tem nhãn với màu sắc đẹp và chất lượng gia công cao.

Ý tưởng
Donapharm_thiet_ke_baobi_chuyen_nghiep_gia_tot_12
Donapharm_thiet_ke_baobi_chuyen_nghiep_gia_tot_16
Donapharm_thiet_ke_baobi_chuyen_nghiep_gia_tot_21
Donapharm_thiet_ke_baobi_chuyen_nghiep_gia_tot_11
Donapharm_thiet_ke_baobi_chuyen_nghiep_gia_tot_6
Donapharm_thiet_ke_baobi_chuyen_nghiep_gia_tot_23
Donapharm_thiet_ke_baobi_chuyen_nghiep_gia_tot_20
Donapharm_thiet_ke_baobi_chuyen_nghiep_gia_tot_4
Donapharm_thiet_ke_baobi_chuyen_nghiep_gia_tot_1
Donapharm_thiet_ke_baobi_chuyen_nghiep_gia_tot_22
Donapharm_thiet_ke_baobi_chuyen_nghiep_gia_tot_
Donapharm_thiet_ke_baobi_chuyen_nghiep_gia_tot_2
Donapharm_thiet_ke_baobi_chuyen_nghiep_gia_tot_3
Donapharm_thiet_ke_baobi_chuyen_nghiep_gia_tot_7
Donapharm_thiet_ke_baobi_chuyen_nghiep_gia_tot_13
Donapharm_thiet_ke_baobi_chuyen_nghiep_gia_tot_18
Donapharm_thiet_ke_baobi_chuyen_nghiep_gia_tot_15
Donapharm_thiet_ke_baobi_chuyen_nghiep_gia_tot_10
Donapharm_thiet_ke_baobi_chuyen_nghiep_gia_tot_7
Donapharm_thiet_ke_baobi_chuyen_nghiep_gia_tot_9
Donapharm_thiet_ke_baobi_chuyen_nghiep_gia_tot_14