Thiet-ke-logo-camelliabees-slide-2
Thiet-ke-logo-camelliabees-slide-1
Camellia Bees

Dự án thiết kế
Camellia Bees

Dịch vụ

Thiết kế hệ thống nhận diện, logo:

Thiết kế tem nhãn

Thiết kế card, tag, thiệp

Khách hàng

Ms. Thu Trang

Thời gianNăm 2019

Ý tưởng

Camellia Bees là một thương hiệu thủ công mỹ nghệ hết sức độc đáo với sản phẩm chủ đạo Hoa giấy handmade, thiệp quilling… Biểu tượng chính của logo là bông hoa trà cách điệu (đại diện cho tinh hoa của sản phẩm), được lồng ghép tinh tế với bàn tay hoặc con ong (ong thợ là những thợ thủ công tài ba của tự nhiên)

Ý tưởng
Thiet-ke-logo-camelliabees-7
Thiet-ke-logo-camelliabees-6
Thiet-ke-logo-camelliabees-3
Thiet-ke-logo-camelliabees-5
Thiet-ke-logo-camelliabees-9
Thiet-ke-logo-camelliabees-8
Thiet-ke-logo-camelliabees-1