Carp-slide-1
Carp-slide-2
Carp Tech Corporation

Dự án thiết kế
Carp Tech Corporation

Dịch vụ

Thiết kế Hệ thống nhận diện:

Logo, Namecard, Letterhead…

Khách hàng

Mr. Nhân

Thời gianNăm 2015

Ý tưởng

Dự án này khá thú vị vì chúng tôi phải kết hợp một biểu tượng tự nhiên với biểu tượng công nghệ: cá chép và điểm ảnh :). Chúng tôi đã khám phá rất nhiều lựa chọn xung quanh việc lựa chọn các biểu tượng để thể hiện ý nghĩa súc tích và hấp dẫn nhất.

Ý tưởng
Carptech www.gillyvu.vn 1.jpg
Carptech-www.gillyvu.vn-3
Carptech-www.gillyvu.vn-4
Carptech-www.gillyvu.vn-7
Carptech-www.gillyvu.vn-8
Carptech-www.gillyvu.vn-9
Carptech-www.gillyvu.vn-5
Carptech-www.gillyvu.vn-6