Hanh-Lan-slide-1
Hanh-Lan-slide-2
Hanh Lan

Dự án thiết kế
Hanh Lan

Dịch vụ

Thiết kế hệ thống nhận diện:

Logo, Namecard, Letter Head, Envelope

Folder, Phiếu khám bệnh…

Thiết kế Poster Quảng cáo

Khách hàng

Mr. Chí Đức

Thời gianNăm 2014

Ý tưởng

Dự án này là dự án đầu tiên của chúng tôi về lĩnh vực y tế, khách hàng và chúng tôi đã phải thảo luận qua skype rất nhiều giờ chỉ để điều chỉnh màu sắc và độ dày của bông hoa được ghép từ những chiếc răng khỏe mạnh :).

Ý tưởng
Hanh-Lan-www.gillyvu.vn-1
Hanh-Lan-www.gillyvu.vn-7
Hanh-Lan-www.gillyvu.vn-9
Hanh-Lan-www.gillyvu.vn-18
Hanh-Lan-www.gillyvu.vn-19
Hanh-Lan-www.gillyvu.vn-234
Hanh-Lan-www.gillyvu.vn-25
Hanh-Lan-www.gillyvu.vn-24
Hanh-Lan-www.gillyvu.vn-22
Hanh-Lan-www.gillyvu.vn-21
Hanh-Lan-www.gillyvu.vn-20
Hanh-Lan-www.gillyvu.vn-8
Hanh-Lan-www.gillyvu.vn-17
Hanh-Lan-www.gillyvu.vn-16
Hanh-Lan-www.gillyvu.vn-15
Hanh-Lan-www.gillyvu.vn-13
Hanh-Lan-www.gillyvu.vn-12
Hanh-Lan-www.gillyvu.vn-11
Hanh-Lan-www.gillyvu.vn-10

Khách hàng đề tặng

quote icon

Tôi rất hài lòng với chất lượng và dịch vụ của Gora Creative, luôn biết lắng nghe và chịu khó hỗ trợ cho khách hàng, dù là những chi tiết nhỏ nhất. Tôi sẽ giới thiệu dịch vụ của Gora Creative cho bạn bè và đối tác của mình.”

Mr. Ngô Chí Đức /