Slide-2_Mini'sCakes_thiet_ke_Logo_chuyen_nghiep_gia_tot_1
Slide-1_Mini'sCakes_thiet_ke_Logo_chuyen_nghiep_gia_tot_1
Mini’s Cake

Dự án thiết kế
Mini’s Cake

Dịch vụ

Thiết kế Logo

Khách hàng

Ms Trang

Thời gian2019

Ý tưởng

Logo tiệm bánh Mini’s Cake họa hình cô chủ nhỏ vô cùng xinh xắn (con gái cưng của cô chủ lớn) – một ý tưởng rất vừa vặn và gợi cảm hứng cho Gora hoàn thành tác phẩm siêu cute này

Ý tưởng
Mini'sCakes_thiet_ke_Logo_chuyen_nghiep_gia_tot_1
Mini'sCakes_thiet_ke_Logo_chuyen_nghiep_gia_tot_5
Mini'sCakes_thiet_ke_Logo_chuyen_nghiep_gia_tot_3
Mini'sCakes_thiet_ke_Logo_chuyen_nghiep_gia_tot_6
Mini'sCakes_thiet_ke_Logo_chuyen_nghiep_gia_tot_7
Mini'sCakes_thiet_ke_Logo_chuyen_nghiep_gia_tot_2
Mini'sCakes_thiet_ke_Logo_chuyen_nghiep_gia_tot_4