Photovilla_thiet_ke_website_chuyen_nghiep_gia_tot_2Slide-web
Photovilla_thiet_ke_website_chuyen_nghiep_gia_tot_3Slide-web
Photoville

Dự án thiết kế
Photoville

Dịch vụ

Thiết kế Website:

Thiết kế giao diện Website

Khách hàng

Mr. Song

Thời gianNăm 2016

Ý tưởng

Photoville là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại New York hoạt động nhằm thúc đẩy sự hiểu biết rộng hơn và tăng khả năng tiếp cận với nghệ thuật nhiếp ảnh cho tất cả mọi người. Website mang đậm phong cách Mỹ cũng như cá tính nghệ thuật của tổ chức.

Ý tưởng
Photovilla_thiet_ke_website_chuyen_nghiep_gia_tot_13
Photovilla_thiet_ke_website_chuyen_nghiep_gia_tot_7
Photovilla_thiet_ke_website_chuyen_nghiep_gia_tot_1
Photovilla_thiet_ke_website_chuyen_nghiep_gia_tot_4
Photovilla_thiet_ke_website_chuyen_nghiep_gia_tot_8
Photovilla_thiet_ke_website_chuyen_nghiep_gia_tot_11
Photovilla_thiet_ke_website_chuyen_nghiep_gia_tot_10
Photovilla_thiet_ke_website_chuyen_nghiep_gia_tot_5
Photovilla_thiet_ke_website_chuyen_nghiep_gia_tot_6
Photovilla_thiet_ke_website_chuyen_nghiep_gia_tot_2
Photovilla_thiet_ke_website_chuyen_nghiep_gia_tot_9
Photovilla_thiet_ke_website_chuyen_nghiep_gia_tot_12
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 8