Tan-Dai-Dia--slide1
Tan-Dai-Dia--slide2
Tân Đại Địa

Dự án thiết kế
Tân Đại Địa

Dịch vụ

Thiết kế giao diện Website

Khách hàng

Ms. Hiền

Thời gianNăm 2016

Ý tưởng

Tân Đại Địa là một công ty du lịch có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Họ muốn chúng tôi thiết kế lại trang web của họ nhưng vẫn giữ màu xanh lam chủ đạo của trang cũ. Với thiết kế web hiện đại và chuyên nghiệp hơn, chúng tôi nghĩ rằng Tân Đại Địa sẽ trở nên nổi tiếng hơn.

Ý tưởng
Tan-Dai-Dia-1
Tan-dai-dia-www.gillyvu.vn-2
Tan-dai-dia-www.gillyvu.vn-1
Tan-Dai-Dia-2
Tan-dai-dia-www.gillyvu.vn-3
Tan-dai-dia-www.gillyvu.vn-4
Tan-dai-dia-www.gillyvu.vn-5
 • Tan-Dai-Dia-3
 • Tan-Dai-Dia-4
 • Tan-Dai-Dia-5
 • Tan-Dai-Dia-6
 • Tan-Dai-Dia-7
 • Tan-Dai-Dia-8
 • Tan-Dai-Dia-9
 • Tan-Dai-Dia-10
 • Tan-Dai-Dia-11
 • Tan-Dai-Dia-12
 • Tan-Dai-Dia-13
 • Tan-Dai-Dia-14
 • Tan-Dai-Dia-15
 • Tan-Dai-Dia-16
 • Tan-Dai-Dia-17
 • Tan-Dai-Dia-18
 • Tan-Dai-Dia-19
 • Tan-Dai-Dia-20
 • Tan-Dai-Dia-21
 • Tan-Dai-Dia-22
 • Tan-Dai-Dia-23