A-Dong-telecome-Slide-Dan-trang
A-Dong-telecome-Slide-Dan-trang-2
Á Đông Telecom

Dự án thiết kế
Á Đông Telecom

Dịch vụ

Thiết kế Company Profile

Số trang: 20 trang (cả bìa)

Hình ảnh:

Hình khách hàng cung cấp & Shutterstock

Khách hàng

Mr. Duy

Thời gianNăm 2017

Ý tưởng

Viễn Thông Á Đông (vienthongadong.com) là thương hiệu độc quyền thuộc Công Ty TNHH Viễn Thông Công Nghệ Á ĐÔNG. Á ĐÔNG là công ty luôn đi đầu về giải pháp lắp đặt camera an ninh chuyên nghiệp. Với thiết kế hiện đại, màu sắc mạnh mẽ và hình ảnh trau chuốt, khách hàng đã rất vừa ý với kết quả.

Ý tưởng
A-Dong-telecome-1
A-Dong-Telecome-2
A-Dong-Telecome-3