AHK_thiet_ke_brochure_chuyen_nghiep_gia_tott_Slide-Dan-trang
AHK_thiet_ke_brochure_chuyen_nghiep_gia_tott_2Slide-Dan-trang
AHK Brochure

Thiết kế và In ấn
AHK Brochure

Dịch vụ

Thiết kế Brochure

Khách hàng

Ms. Hằng Nga

Thời gianNăm 2019

Ý tưởng

Thiết kế brochure cho các khóa học tại Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam với style hiện đại, trẻ trung và năng động. Chúng tôi cũng có dịch vụ in nhanh tờ rơi, in nhanh brochure để đáp ứng nhu cầu cho các hội thảo chuyên ngành.

Ý tưởng
AHK_thiet_ke_brochure_chuyen_nghiep_gia_tot_1,7
AHK_thiet_ke_brochure_chuyen_nghiep_gia_tot_1,24
AHK_thiet_ke_brochure_chuyen_nghiep_gia_tot_1,9
AHK_thiet_ke_brochure_chuyen_nghiep_gia_tot_1,25
AHK_thiet_ke_brochure_chuyen_nghiep_gia_tot_1,6
AHK_thiet_ke_brochure_chuyen_nghiep_gia_tot_1,8
AHK_thiet_ke_brochure_chuyen_nghiep_gia_tot_1,11
AHK_thiet_ke_brochure_chuyen_nghiep_gia_tot_1,22
AHK_thiet_ke_brochure_chuyen_nghiep_gia_tot_1,12
AHK_thiet_ke_brochure_chuyen_nghiep_gia_tot_1,13
AHK_thiet_ke_brochure_chuyen_nghiep_gia_tot_1,14
AHK_thiet_ke_brochure_chuyen_nghiep_gia_tot_1,17
AHK_thiet_ke_brochure_chuyen_nghiep_gia_tot_1,16
AHK_thiet_ke_brochure_chuyen_nghiep_gia_tot_1,21
AHK_thiet_ke_brochure_chuyen_nghiep_gia_tot_1,10