thiet_ke_in_to_roi_bifold_standee_brochure_re_dep_AHK_slide1
thiet_ke_in_to_roi_bifold_standee_brochure_re_dep_AHK_slide2
AHK POSM

Thiết kế và In ấn
AHK POSM

Dịch vụ

Thiết kế Tờ rơi, Bi-fold

Thiết kế Brochure, Standee quảng cáo

Khách hàng

Ms. Hằng Nga

Thời gianNăm 2019

Ý tưởng

Thiết kế tờ rơi, bi-fold và standee cho các khóa học tại Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam với style hiện đại, trẻ trung và năng động. Chúng tôi cũng có dịch vụ in nhanh tờ rơi, in nhanh brochure để đáp ứng nhu cầu cho các hội thảo chuyên ngành.

Ý tưởng
thiet_ke_in_to_roi_bifold_standee_brochure_re_dep_AHK_1
thiet_ke_in_to_roi_bifold_standee_brochure_re_dep_AHK_2
thiet_ke_in_to_roi_bifold_standee_brochure_re_dep_AHK_3
thiet_ke_in_to_roi_bifold_standee_brochure_re_dep_AHK_4
thiet_ke_in_to_roi_bifold_standee_brochure_re_dep_AHK_5
thiet_ke_in_to_roi_bifold_standee_brochure_re_dep_AHK_6
thiet_ke_in_to_roi_bifold_standee_brochure_re_dep_AHK_7
thiet_ke_in_to_roi_bifold_standee_brochure_re_dep_AHK_8
thiet_ke_in_to_roi_bifold_standee_brochure_re_dep_AHK_9
thiet_ke_in_to_roi_bifold_standee_brochure_re_dep_AHK_10
thiet_ke_in_to_roi_bifold_standee_brochure_re_dep_AHK_11
thiet_ke_in_to_roi_bifold_standee_brochure_re_dep_AHK_12
thiet_ke_in_to_roi_bifold_standee_brochure_re_dep_AHK_13