thiet_ke_in_to_roi_poster_namecard_re_dep_goldenbuffalo_slide01
thiet_ke_in_to_roi_poster_namecard_re_dep_goldenbuffalo_slide02
GOLDEN BUFFALO POSM

Thiết kế và In ấn
GOLDEN BUFFALO POSM

Dịch vụ

Thiết kế Cover, Facebook Ads

Thiết kế Signboard, Standee quảng cáo

Khách hàng

Thời gianNăm 2018

Ý tưởng

Thiết kế POSM. Ngoài ra chúng tôi cũng có dịch vụ in nhanh tờ rơi, in nhanh brochure để đáp ứng nhu cầu quảng cáo thương hiệu.

Ý tưởng
thiet_ke_in_to_roi_poster_namecard_re_dep_goldenbuffalo_01
thiet_ke_in_to_roi_poster_namecard_re_dep_goldenbuffalo_02
thiet_ke_in_to_roi_poster_namecard_re_dep_goldenbuffalo_03
thiet_ke_in_to_roi_poster_namecard_re_dep_goldenbuffalo_04
thiet_ke_in_to_roi_poster_namecard_re_dep_goldenbuffalo_05
thiet_ke_in_to_roi_poster_namecard_re_dep_goldenbuffalo_06
thiet_ke_in_to_roi_poster_namecard_re_dep_goldenbuffalo_07
thiet_ke_in_to_roi_poster_namecard_re_dep_goldenbuffalo_08
thiet_ke_in_to_roi_poster_namecard_re_dep_goldenbuffalo_09
thiet_ke_in_to_roi_poster_namecard_re_dep_goldenbuffalo_10
thiet_ke_in_to_roi_poster_namecard_re_dep_goldenbuffalo_11
thiet_ke_in_to_roi_poster_namecard_re_dep_goldenbuffalo_12
thiet_ke_in_to_roi_poster_namecard_re_dep_goldenbuffalo_13
thiet_ke_in_to_roi_poster_namecard_re_dep_goldenbuffalo_14
thiet_ke_in_to_roi_poster_namecard_re_dep_goldenbuffalo_15
thiet_ke_in_to_roi_poster_namecard_re_dep_goldenbuffalo_16
thiet_ke_in_to_roi_poster_namecard_re_dep_goldenbuffalo_17