thiet_ke_in_to_roi_poster_standee_re_dep_HanhLan_slide01
thiet_ke_in_to_roi_poster_standee_re_dep_HanhLan_slide02
HANH LAN POSM

Thiết kế và In ấn
HANH LAN POSM

Dịch vụ

Thiết kế Cover, Facebook Ads

Thiết kế Signboard, Standee quảng cáo

Khách hàng

Thời gianNăm 2016

Ý tưởng

Thiết kế POSM. Ngoài ra chúng tôi cũng có dịch vụ in nhanh tờ rơi, in nhanh brochure để đáp ứng nhu cầu quảng cáo thương hiệu.

Ý tưởng
thiet_ke_in_to_roi_poster_standee_re_dep_HanhLan_01
thiet_ke_in_to_roi_poster_standee_re_dep_HanhLan_02
thiet_ke_in_to_roi_poster_standee_re_dep_HanhLan_03
thiet_ke_in_to_roi_poster_standee_re_dep_HanhLan_04
thiet_ke_in_to_roi_poster_standee_re_dep_HanhLan_07
thiet_ke_in_to_roi_poster_standee_re_dep_HanhLan_08
thiet_ke_in_to_roi_poster_standee_re_dep_HanhLan_09
thiet_ke_in_to_roi_poster_standee_re_dep_HanhLan_10
thiet_ke_in_to_roi_poster_standee_re_dep_HanhLan_11
thiet_ke_in_to_roi_poster_standee_re_dep_HanhLan_12
thiet_ke_in_to_roi_poster_standee_re_dep_HanhLan_13
thiet_ke_in_to_roi_poster_standee_re_dep_HanhLan_016
thiet_ke_in_to_roi_poster_standee_re_dep_HanhLan_15
thiet_ke_in_to_roi_poster_standee_re_dep_HanhLan_17