ATarchitects--slide1
AT-ARCHITECTS-SLIDE-1
ATarchitects

Dự án thiết kế
ATarchitects

Dịch vụ

Thiết kế Hệ thống nhận diện: Logo, Namecard

Thiết kế Company Profile, Brochure

Thiết kế Website

Khách hàng

Mr. Trực

Thời gianNăm 2016

Ý tưởng

ATarchitects là dự án đầu tiên của chúng tôi trong năm 2016. Đây là một công ty chuyên phụ trách xây dựng & trang trí công trình. Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết về các dịch vụ của họ, hãy chú ý thông tin liên lạc trong các thiết kế của chúng tôi.

Ý tưởng
ATarchitects-www.gillyvu.vn-2
ATarchitects-www.gillyvu.vn-4
Atarchitects-www.gillyvu.vn-1.jpg
card-mk-1
card-mk-2
ATarchitects-www.gillyvu.vn-5
ATarchitects-www.gillyvu.vn-5
AT-architects-www.gillyvu.vn-7
AT-architects-www.gillyvu.vn-3
AT-architects-www.gillyvu.vn-12
AT architects www.gillyvu.vn 1.jpg
Atarchitects www.gillyvu.vn 1.jpg

Khách hàng đề tặng

quote icon

Đã đến bộ nhận diện thứ hai được Gora Creative thực hiện cho công ty, tôi vẫn rất hài lòng với kết quả nhận được. Design của Yêu Nhà Bạn và AT Architects đều thể hiện được thông điệp của thương hiệu, thiết kế đơn giản, tinh tế, thể hiện vượt những gì chúng tôi mong đợi.