Slide2
Slide1
Dona Pharm Brochue

Dự án thiết kế
Dona Pharm Brochue

Dịch vụ

Thiết kế và in ấn Brochure/Booklet/Catalogue

Số trang in brochure: 24 trang (cả bìa)

Hình ảnh:

Hình khách hàng cung cấp & Shutterstock

Khách hàng

Ms. Hạnh

Thời gianNăm 2020

Ý tưởng

Thiết kế brochure với phong cách hiện đại, hợp thời, hình ảnh chất lượng cao và thu hút người xem. Quá trình in ấn brochure cũng đảm bảo được chất lượng thành phẩm cao nhất.

Ý tưởng
Hinh-1
DONAPHARM_dan_trang_brochure_chuyen_nghiep_gia_tot_1
DONAPHARM_dan_trang_brochure_chuyen_nghiep_gia_tot_2
DONAPHARM_dan_trang_brochure_chuyen_nghiep_gia_tot_3
DONAPHARM_dan_trang_brochure_chuyen_nghiep_gia_tot_4
DONAPHARM_dan_trang_brochure_chuyen_nghiep_gia_tot_5
DONAPHARM_dan_trang_brochure_chuyen_nghiep_gia_tot_6
DONAPHARM_dan_trang_brochure_chuyen_nghiep_gia_tot_7
DONAPHARM_dan_trang_brochure_chuyen_nghiep_gia_tot_8
DONAPHARM_dan_trang_brochure_chuyen_nghiep_gia_tot_9
DONAPHARM_dan_trang_brochure_chuyen_nghiep_gia_tot_10
DONAPHARM_dan_trang_brochure_chuyen_nghiep_gia_tot_11a
Feature-Image