Cocobase-slide-2
Cocobase-slide-1
CocoBase

Dự án thiết kế
CocoBase

Dịch vụ

Thiết kế Brochure Quảng cáo Sản phẩm phần mềm CocoBase

Khách hàng

Mr. Hà Dương

Thời gianNăm 2017

Ý tưởng

Dự án này là thiết kế Brochure để quảng bá cho một phầm mềm mới có tên CocoBase, chuyên về Bất động sản. Do quảng bá cho sản phẩm công nghệ nên thiết kế về màu sắc, mảng miếng và hình ảnh đều phải hiện đại, thẩm mỹ và hi-tech.

Ý tưởng
Cocobase-2
6ce7a037954117.5896ec5097ddd
6ce7a037954117.5896ec5097ddd-copy
22190137954117.5896ec50985d1-copy
Thunderbolt-Display-Presentation-Mockup
Untitled-1
Cocobase-3
Cocobase-1
Untitled-4
FULL