dalat.flowers-Slide
dalat.flowers-Slide-2
Dalat.Flowers

Dự án thiết kế
Dalat.Flowers

Dịch vụ

Thiết kế hệ thống nhận diện: Logo

Khách hàng

Mr. Dương Phạm

Thời gian2017

Ý tưởng

Dalat.Flowers là một dự án hoa lớn và tại website này, nó sẽ thay đổi cuộc sống của hàng ngàn người nông dân làm hoa trên nước Việt Nam và Thế giới… Đây cũng là một dự án từ Hoayeuthuong.com và đang chuẩn bị ra mắt sớm.

Ý tưởng
Dalat-4
Dalat-1
Dalat-2
Dalat-3

Khách hàng đề tặng

quote icon

Mình rất hài lòng với dịch vụ bên Gora Creative. Team Gora Creative chẳng những thiết kế rất đẹp mà giá cũng tốt đến bất ngờ luôn, mặt khác, team luôn rất đúng hẹn về thời gian."

Mr. Dương Phạm / Hoa Yêu Thương, Dalat.Flowers, Lọ Cát