Donapharm_thiet_ke_poster_chuyen_nghiep_gia_tott_2Slide-Quang-cao
Donapharm_thiet_ke_poster_chuyen_nghiep_gia_tott_Slide-Quang-cao
Dona Pharm Poster

Thiết kế và In ấn
Dona Pharm Poster

Dịch vụ

Thiết kế poster

Khách hàng

Ms. Hạnh

Thời gianNăm 2020

Ý tưởng

Công ty Đông Nam Dược Gia Lai (Dona Pharm) ra đời với khát vọng đưa mảnh đất Tây Nguyên trở thành trung tâm sản xuất dược liệu, dược phẩm hàng đầu quốc gia và khu vực Đông Nam Á. Thiết kế poster có màu sắc tươi mát, tự nhiên. Ngoài thiết kế, chúng tôi cũng có dịch vụ in ấn poster với màu sắc đẹp và chất lượng gia công cao.

Ý tưởng
Donapharm_thiet_ke_poster_chuyen_nghiep_gia_tott_10
Donapharm_thiet_ke_poster_chuyen_nghiep_gia_tott_14
Donapharm_thiet_ke_poster_chuyen_nghiep_gia_tott_3
Donapharm_thiet_ke_poster_chuyen_nghiep_gia_tott_16
Donapharm_thiet_ke_poster_chuyen_nghiep_gia_tott_1
Donapharm_thiet_ke_poster_chuyen_nghiep_gia_tott_2
Donapharm_thiet_ke_poster_chuyen_nghiep_gia_tott_15
Donapharm_thiet_ke_poster_chuyen_nghiep_gia_tott_4
Donapharm_thiet_ke_poster_chuyen_nghiep_gia_tott_12
Donapharm_thiet_ke_poster_chuyen_nghiep_gia_tott_6
Donapharm_thiet_ke_poster_chuyen_nghiep_gia_tott_13
Donapharm_thiet_ke_poster_chuyen_nghiep_gia_tott_8
Donapharm_thiet_ke_poster_chuyen_nghiep_gia_tott_11
Donapharm_thiet_ke_poster_chuyen_nghiep_gia_tott_5
Donapharm_thiet_ke_poster_chuyen_nghiep_gia_tott_7