Drakar-Slide-2
Drakar-Slide-1
Drakar

Dự án thiết kế
Drakar

Dịch vụ

Thiết kế Hệ thống nhận diện:

Logo, Namecard, Letterhead, Envelope

Folder, Bút bi, Sổ…

Khách hàng

Mr. Tuấn Phan

Thời gianNăm 2016

Ý tưởng

Drakar Academy of Digital Marketing cung cấp chiến lược tiếp thị và quảng cáo của Facebook nâng cao cho các nhà tiếp thị Facebook tiên tiến với tinh thần của Viking. Họ đang cung cấp một giải pháp đa dạng đáp ứng nhu cầu của bạn với bất kỳ quy mô và loại hình kinh doanh nào.

Ý tưởng
www.gillyvu.vn drakar 1.jpg
www.gillyvu.vn-drakar-2
www.gillyvu.vn-drakar-3
www.gillyvu.vn-drakar-4
www.gillyvu.vn-drakar-5
www.gillyvu.vn-drakar-6
www.gillyvu.vn-drakar-7
www.gillyvu.vn-drakar-8
www.gillyvu.vn-drakar-9
www.gillyvu.vn-drakar-10
www.gillyvu.vn-drakar-11
www.gillyvu.vn-drakar-12
www.gillyvu.vn-drakar-13
www.gillyvu.vn-drakar-14
www.gillyvu.vn-drakar-15
www.gillyvu.vn-drakar-16

Khách hàng đề tặng

quote icon

Đây là lần đầu tiên tôi hợp tác với Gora Creative, là một người làm truyền thông tôi khá cẩn trọng với các lời quảng cáo. Nhưng từ lúc trao đổi về thương hiệu tôi khá hài lòng với Gora team. Thương hiệu là tài sản của doanh nghiệp và logo chính là linh hồn của thương hiệu vì thế một logo phải thể hiện được cá tính của một thương hiệu. Gora Creative đã làm được điều đó với thương hiệu Drakar của tôi."

Mr. Tuấn Phan / Drakar