ibanh-Slide-1
ibanh-Slide-2
iBanh.vn

Dự án thiết kế
iBanh.vn

Dịch vụ

Thiết kế Hệ thống nhận diện:

Logo, Namecard, Letterhead, Envelope…

Khách hàng

Mr. Hiếu Trần

Thời gianNăm 2016

Ý tưởng

IBanh là thương hiệu cung cấp nguyên liệu làm bánh. Với màu đỏ, hình cây lăn bột và nón đầu bếp, chúng tôi tạo ra cảm giác nóng bỏng và ngon miệng cho bản sắc thương hiệu này.

Ý tưởng
iBanh-www.gillyvu.vn-2
iBanh-www.gillyvu.vn-3
iBanh-www.gillyvu.vn-4
iBanh-www.gillyvu.vn-5
iBanh-www.gillyvu.vn-6
iBanh-www.gillyvu.vn-7
iBanh-www.gillyvu.vn-9
iBanh-www.gillyvu.vn-10
iBanh-www.gillyvu.vn-11
iBanh-www.gillyvu.vn-13
iBanh-www.gillyvu.vn-14
iBanh-www.gillyvu.vn-15
iBanh-www.gillyvu.vn-16
iBanh-www.gillyvu.vn-17
iBanh-www.gillyvu.vn-18
iBanh-www.gillyvu.vn-19
iBanh-www.gillyvu.vn-20
iBanh-www.gillyvu.vn-21
iBanh-www.gillyvu.vn-22
iBanh-www.gillyvu.vn-12
iBanh-www.gillyvu.vn-8

Khách hàng đề tặng

quote icon

Tôi đã vài lần thực hiện làm logo cùng vài designer khác nhau nhưng Gora Creative quả thực là đơn vị biết lắng nghe và "chiều" khách nhất. Nếu có điểm gì khác với quảng cáo thì đó là "on time". Gora Creative không on time chút nào. Hẹn thứ 6 gửi thiết kế thì thứ 4 đã giục xem và liên tục ép tiến độ cho theo kịp hứng. Quả thật là áp lực... nhưng vui !!! Cảm ơn Gora Creative vì kết quả và quá trình thực hiện."

Mr. Hiếu Trần / iBanh.vn, Prasoul