Slide-web-Laegis_thiet_ke_Website_chuyen_nghiep_gia_tot_2
Slide-web-Laegis_thiet_ke_Website_chuyen_nghiep_gia_tot_1
Laegis

Dự án thiết kế
Laegis

Dịch vụ

Thiết kế Website:

Thiết kế giao diện Website

Khách hàng

Mr. Khánh

Thời gianNăm 2018

Ý tưởng

Bộ sản phẩm Laegis mang đến giải pháp hoàn hảo cho phụ nữ. Website mang một phong cách tươi mát, nhẹ nhàng và dễ chịu, tôn lên được sản phẩm và những thông điệp quý giá từ thành phần.

Ý tưởng
Laegis_thiet_ke_Website_chuyen_nghiep_gia_tot_15
Laegis_thiet_ke_Website_chuyen_nghiep_gia_tot_5
Laegis_thiet_ke_Website_chuyen_nghiep_gia_tot_9
Laegis_thiet_ke_Website_chuyen_nghiep_gia_tot_7
Laegis_thiet_ke_Website_chuyen_nghiep_gia_tot_6
Laegis_thiet_ke_Website_chuyen_nghiep_gia_tot_10
Laegis_thiet_ke_Website_chuyen_nghiep_gia_tot_11
Laegis_thiet_ke_Website_chuyen_nghiep_gia_tot_2
Laegis_thiet_ke_Website_chuyen_nghiep_gia_tot_1
Laegis_thiet_ke_Website_chuyen_nghiep_gia_tot_3
Laegis_thiet_ke_Website_chuyen_nghiep_gia_tot_16
Laegis_thiet_ke_Website_chuyen_nghiep_gia_tot_12
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34

Khách hàng đề tặng

quote icon

Gora Creative team làm việc rất chi tiết và có trách nhiệm, giao hàng đúng hẹn. Bên cạnh đó, team Gora cũng không cân đo đong đếm như đa số các đơn vị hiện nay."

Mr. Khánh / , Laegis, Laegis Brochure