Melody-Coffee-slide-1
Melody-Coffee-slide-2
Melody Coffeee Christmas

Dự án thiết kế
Melody Coffeee Christmas

Dịch vụ

Thiết kế hệ thống nhận diện:

Logo, Namecard, Đồng phục, Huy hiệu, Tạp dề, Khăn, Đế lót ly, Dù…

Thiết kế Brochure, Poster, Menu, Thiệp…

Khách hàng

Mr. Dương

Thời gian2012

Ý tưởng

Dự án đến từ thương hiệu cà phê Melody là một đơn hàng thiết kế toàn bộ Hệ thống nhận diện và marketing. Chúng tôi đã thiết kế tất cả chúng trong vòng một tháng, rất gần Giáng sinh và vì vậy mọi thứ rất khẩn cấp và thú vị :). Bạn có thể thấy ngay trên logo này “giai điệu” lẫn vào “cà phê nóng”, phải không?

Ý tưởng
Menu-Melody-www.gillyvu.vn-2
Menu-Melody-www.gillyvu.vn-5
Menu-Melody-www.gillyvu.vn-6
Menu Melody www.gillyvu.vn 1.jpg
Menu-Melody-www.gillyvu.vn-3
Menu-Melody-www.gillyvu.vn-4