Otimo_thiet_ke_Logo_chuyen_nghiep_gia_tot_Slide
Otimo_thiet_ke_Logo_chuyen_nghiep_gia_tot_0Slide
Otimo

Dịch vụ

Thiết kế hệ thống nhận diện

Thiết kế Logo

Khách hàng

Mr. Hiếu Trần

Thời gianNăm 2018

Ý tưởng

Thiết kế logo Otimo với sắc màu chuyển thể hiện tính công nghệ cao và tân thời, luôn cập nhật của ứng dụng. Bên cạnh thiết kế logo, chúng tôi cũng thiết kế toàn bộ hệ thống nhận diện mà thiết kế logo là phần quan trọng nhất.

Ý tưởng
Otimo_thiet_ke_Logo_chuyen_nghiep_gia_tot_1
Otimo_thiet_ke_Logo_chuyen_nghiep_gia_tot_12
Otimo_thiet_ke_Logo_chuyen_nghiep_gia_tot_7
Otimo_thiet_ke_Logo_chuyen_nghiep_gia_tot_8
Otimo_thiet_ke_Logo_chuyen_nghiep_gia_tot_9
Otimo_thiet_ke_Logo_chuyen_nghiep_gia_tot_16
Otimo_thiet_ke_Logo_chuyen_nghiep_gia_tot_13
Otimo_thiet_ke_Logo_chuyen_nghiep_gia_tot_10
Otimo_thiet_ke_Logo_chuyen_nghiep_gia_tot_15
Otimo_thiet_ke_Logo_chuyen_nghiep_gia_tot_17
Otimo_thiet_ke_Logo_chuyen_nghiep_gia_tot_3
Otimo_thiet_ke_Logo_chuyen_nghiep_gia_tot_6
Otimo_thiet_ke_Logo_chuyen_nghiep_gia_tot_11
Otimo_thiet_ke_Logo_chuyen_nghiep_gia_tot_2
Otimo_thiet_ke_Logo_chuyen_nghiep_gia_tot_5
Otimo_thiet_ke_Logo_chuyen_nghiep_gia_tot_4
Otimo_thiet_ke_Logo_chuyen_nghiep_gia_tot_14

Khách hàng đề tặng

quote icon

Tôi đã vài lần thực hiện làm logo cùng vài designer khác nhau nhưng Gora Creative quả thực là đơn vị biết lắng nghe và "chiều" khách nhất. Nếu có điểm gì khác với quảng cáo thì đó là "on time". Gora Creative không on time chút nào. Hẹn thứ 6 gửi thiết kế thì thứ 4 đã giục xem và liên tục ép tiến độ cho theo kịp hứng. Quả thật là áp lực... nhưng vui !!! Cảm ơn Gora Creative vì kết quả và quá trình thực hiện."

Mr. Hiếu Trần / iBanh.vn, Prasoul