Phu-dong-sport-slide-1
Phu-dong-sport-slide-2
Phù Đổng Sport

Dự án thiết kế
Phù Đổng Sport

Dịch vụ

Thiết kế hệ thống nhận diện: Logo

Thiết kế Poster

Thiết kế Giao diện Website

Khách hàng

Mr. Cường

Thời gian2013

Ý tưởng

Dự án này đến từ Hà Nội, khách hàng và chúng tôi chưa bao giờ gặp nhưng chúng tôi vẫn có những dự án tốt để làm việc cùng nhau trong nhiều năm. Các dự án khác mà chúng tôi đã làm cho anh ấy là trang web và logo Nội Thất Vui.

Ý tưởng
Poster-QC-www.gillyvu.vn-3
Poster-environtment-www.gillyvu.vn-22
Poster-environtment-www.gillyvu.vn-25
Poster-environtment-www.gillyvu.vn-23
Poster-environtment-www.gillyvu.vn-26
Poster-environtment-www.gillyvu.vn-24
Poster-environtment-www.gillyvu.vn-27

Khách hàng đề tặng

quote icon

Chúng tôi đã làm nhiều dự án với nhau và tôi rất hài lòng. Chúng tôi làm việc online và chưa từng gặp trực tiếp nhau nhưng tôi rất tin cậy Gora Creative. Team Gora thiết kế rất đẹp, deadline đúng hẹn, chi phí lại phải chăng, hợp lý. Tôi sẽ còn tiếp tục cộng tác với Gora Creative trong những dự án tiếp theo. Cám ơn team Gora!

Mr. Cường / Phù Đổng Sport